Architektonický ateliér re:architekti vznikl v roce 2011 s vizí práce na urbanistických úlohách. Poměrně rychle si získal reputaci častými oceněními v architektonických soutěžích. Díky tomu se těžiště práce přesunulo na veřejné stavby. Podstata práce atelieru tkví v zájmu o kontext, v citlivosti a empatii. Vrstvení města, spojování starého s novým je klíčovým tématem v návrhu staveb i urbanismu. Hledáme zvláštnosti a kvality existujícího a aplikuje je na navrhované. Studio si pečlivě hlídá realističnost svojí práce. Tedy i ekonomické mantinely a sociální kontext. re:architekti se dlouhodobě zajímají o problematiku bydlení. Poslední vyhranou soutěží je novostavba obytného souboru čítajícího 510 bytových jednotek na okraji sídliště. Těžiště práce tvoří zakázky pro města a obce a v posledním období se zvyšuje podíl soukromých zakázek. Portfolio referencí sahá od rodinných domů, přes veřejné stavby po územní plány.
Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace včetně autorských dozorů na stavbách. Dobrá znalost místa je základem získání důvěry klienta, občanů i úspěšného zpracování zakázky. Prosadit bezkolizně realizaci je pro nás klíčové. Máme bohaté zkušenosti z jednání s veřejností i s orgány státní správy a samosprávy. Umíme organizovat participaci. Na zakázkách jsme zvyklí vést práci srozumitelně pro laiky i pro odborníky.
Členové atelieru re: architekti publikují v odborném tisku, vystavují, přednáší, učí na vysokých školách a profesionálně se věnují městské správě. Michal Kuzemenský vede ateliér architektury a urbanismu na Fakultě architektury ČVUT v Praze, Jiří Žid na Fakultě umění a architektury TUL v Liberci. David Pavlišta vykonává funkci městského architekta Jablonce nad Nisou.
Pro atelier je příznačné neformální jednání, týmový způsob práce a obliba dobrého jídla.

Michal Kuzemenský

Ing. arch. Michal Kuzemenský
partner, autorizovaný architekt (ČKA 02 564)
* 1967 Praha

od 2011 – rearchitekti, spoluzakladatel, od 2016 společník a jednatel re:architekti studio s.r.o.
od 2011 – vedoucí atelieru architektury a urbanismu na FA ČVUT, Praha (web)
2001 – 2011 – člen správní rady rady NADACE ČESKÉ ARCHITEKTURY
1999 – založil Spolek 99 (s Markem Chalupou – CHAA)
od 1999 – člen ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ
od 1994 – vede vlastní praxi
1994 – založil sdružení NOVÁ ČESKÁ PRÁCE (s Janen Šépkou – HŠH)
1994 – magisterský titul v oboru architektura – ČVUT Praha
1990 – 1992 – studium v ateliéru Miroslava Šika
1985 – 1986 – zaměstnán ve SPORTPROJEKTU / Jana Novotná

David Pavlišta

Ing. arch. David Pavlišta
partner, autorizovaný architekt (ČKA 4406)
* 1984 Jablonec nad Nisou

od 2019 – městský architekt Statutárního města Jablonec nad Nisou
od 2011 – rearchitekti, spoluzakladatel, od 2016 společník a jednatel re:architekti studio s.r.o.
2011 – 2013 – spolupráce s Ing. arch. Janem Kadlasem
2007 – 2011 – spolupráce s atelierem prof. Martina Rajniše (e-MRAK, HAMR)
2011 – magisterský titul v oboru architektura na FUA TU v Liberci

Ondřej Synek

MgA. Ondřej Synek
partner, autorizovaný architekt (ČKA 4415)
* 1983 Praha

od 2011 – rearchitekti, spoluzakladatel, od 2016 společník a jednatel re:architekti studio s.r.o.
od 2011 – ateliér architektury a urbanismu Kuzemenský & Synek  na FA ČVUT, Praha
2011 – magisterský titul v oboru architektonická tvorba na AVU

Jan Vlach

Ing. arch. Jan Vlach
partner, autorizovaný architekt (ČKA 4422)
* 1984 Praha

od 2011 – rearchitekti, spoluzakladatel, od 2016 společník a jednatel re:architekti studio s.r.o.
2009 – magisterský titul v oboru architektura na FA ČVUT v Praze

Jiří Žid

Ing. arch. Jiří Žid
partner, autorizovaný architekt (ČKA 4453)
* 1983 Liberec

od 2012 – ateliér 1. ročníku a akvizice knih na Fakultě umění a architektury TU v Liberci
2012 – 2018 spolek Zachraňme kino Varšava v Liberci, spoluzakladatel
od 2011 – rearchitekti, spoluzakladatel, od 2016 společník a jednatel re:architekti studio s.r.o.
2010 – magisterský titul v oboru architektura na FUA TU v Liberci

Stálí spolupracovníci

Ing. arch. Kateřina Gloserová
Ing. arch. Michaela Hudečková
Ing. arch. Vojtěch Ružbatský
Ing. arch. Dušan Sabol
Ing. Barbora Voříšková, Ph.D.
Ing. arch. MgA. Alžběta Widholmová

Martin Kunc
Tereza Šipková

Odborná spolupráce

DELTAPLAN spol. s r.o. – HIP / Ing. Petr Blažka
Ing. Ladislav Fuchs – IČ
Projekce dopravní Filip s.r.o. / Ing. Josef Filip, Ph.D.
PROPOS Liberec s.r.o – rozpočtování staveb
SAW Consulting / projekce dopravní
symbio studio s.r.o. / Pavla Drbalová, Sandra Chlebovská, Marie Gelová, Klára Stachová
Syrový – dopravní ateliér, s.r.o. / Ing. Květoslav Syrový
trevisan ateliér+ krajinářská architektura / Ing. Jitka Trevisan
PK Vaner
a další…

Klienti

A. Brochier kinderfonds Stiftung
Archeologický ústav AV ČR
Brandýs nad Labem / Stará Boleslav
Česká filharmonie
Český Krumlov
English College Prague
GAMU – Galerie Akademie muzických umění Praha
Hostomice
Chrudim
Městská část Praha 7
Mnichovo Hradiště
Nové Město nad Metují
Lázně Bělohrad
Liberecký kraj
Pilníkov
Rotary klub Praha City
Statenice
Statutární město Liberec
Statutární město Děčín
Statutární město Ostrava
Statutární město Plzeň
Studio Hrdinů
Třebenice
Úsilné
Ústav mezinárodních vztahů – IIR
Vimperk

Ocenění

2. místo ve dvoukolové urbanistické soutěži: NOVÉ POLYFUNKČNÉ CENTRUM OBCE MILOSLAVOV
1.místo ve vyzvané architektonické soutěži: “CENTRUM STATENICE”
1.místo ve vyzvané architektonické soutěži: “URAN – revitalizace fasády”
2. místo ve veřejné architektonické soutěži: CENTRA OBCE STŘEDOKLUKY
odměna ve veřejné architektonické soutěži: KOMUNITNÍ CENTRUM ŘÍČANSKÝ MLÝN
1.místo ve vyzvané architektonické soutěži “Výstavba bytového komplexu Andromeda”
3.místo v architektonické soutěži: “Sociálně zdravotní komplex Červený kopec”
2.místo v otevřeném soutěžním dialogu “Kulturák 2” Neratovice
3.místo v architektonické soutěži: “NOVÁ RADNICE MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD”)
1.místo v architektonické soutěži: “PARKOVACÍ DŮM A OKOLÍ SÍDLA LIBERECKÉHO KRAJE”
1.místo ve vyzvané architektonické soutěži: “OBNOVA JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ V PLZNI”
3.místo v architektonické soutěži: “ŠKOLA A SPORTOVNÍ HALA VE STARÉM PLZENCI”
1.místo v architektonické soutěži: “AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ”
Nominace na PIRANESI AWARD
3.místo v architektonické soutěži: “AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ KLADNO”
Nominace na cenu Architekt roku 2016
1.místo v architektonické soutěži: “DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V SEZIMOVĚ ÚSTÍ”
3.místo v architektonické soutěži “SPORTOVNÍ CENTRUM CHRUDIM”
3.místo v architektonické soutěži “CENTRUM PRO SENIORY V TÁBOŘE”
1.místo v architektonické soutěži ” ŘEŠENÍ OBNOVY HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL”
1.místo v architektonické soutěži “ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOSTOMICE”