Architektonický ateliér re:architekti vznikl v roce 2011 s vizí práce na urbanistických úlohách. Postupně jsme se začali zabývat nejen urbanismem, ale i architekturou pozemních staveb. Těžiště naší práce tvoří zakázky pro města a obce. Portfolio referencí sahá od rodinných domů, přes veřejné stavby po územní plány. Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace včetně autorských dozorů na stavbách.

Řešenými problémy a tématy se zabýváme v různých měřítkách. Dobrá znalost místa je základem získání důvěry klienta, občanů i úspěšného zpracování zakázky. Prosadit bezkolizně realizaci je pro nás klíčové. Máme bohaté zkušenosti z jednání s veřejností i s orgány státní správy a samosprávy. Umíme organizovat participaci. Na zakázkách jsme zvyklí prezentovat práci srozumitelně pro laiky i pro odborníky.

Publikujeme v odborném tisku, vystavujeme, přednášíme, učíme. Michal Kuzemenský vede ateliér architektury a urbanismu na Fakultě architektury ČVUT v Praze, Jiří Žid vede společně s Vladimírem Baldou ateliér pro studenty prvního ročníku na Fakultě umění a architektury TUL v Liberci.

Do roku 2014 naše kancelář používala název re-platforma / architektonická platforma re:, později re:architekti a logickým vyústěním osvědčené spolupráce bylo v roce 2016 založení firmy re:architekti studio s.r.o.